Aura /Chakra healing

 

Een mens is meer dan alleen zijn fysieke lichaam. Iedereen heeft een aura, een fijnstoffelijk energieveld dat de mens omringt . De aura staat weer in verbinding met het universele energieveld .

Aura’s zijn voor de meeste mensen niet te zien, maar ze zijn wel voelbaar als een specifieke uitstraling.

Een aura is geen eenvormig energieveld, maar heeft een bepaalde structuur: het bestaat uit een aantal auralagen of lichamen die met elkaar samenhangen. Een auralichaam heeft een aantal fijnstoffelijke energiecentra genaamd chakra’s.

Er worden zeven hoofdchakra’s onderscheiden, elk met hun eigen naam, plaats en functie. In het menselijk energieveld vinden twee energetische stromen plaats die door de chakra’s heen gaan, de neerwaartse stroom van manifestatie en de opwaartse stroom van bevrijding.

Het menselijk energieveld en de chakra’s ontwikkelen zich door ervaringen vanaf de geboorte en tijdens de eerste levensjaren maar ook op latere leeftijd. Door ervaringen, overtuigingen en emoties kunnen de chakra’s geblokkeerd raken waardoor er een disbalans bestaat in je levensenergie.

Bij een healing kan er op diverse manieren gewerkt gaan worden. Er kan gebruik gemaakt worden van een pendel, biotensor, drum of klankschaal net wat op dat moment voor jou noodzakelijk is.